torsdag 19. april 2012

Omgivelser av Kjell Askildsen


Kjell Askildsen, født 30. september 1929 i Mandal, er kjent for sin kresne stil og regnes som en av de aller største novellister i den norske litteraturen. Romanen Omgivelser (1969) fremstår som et høydepunkt innenfor den modernistiske romantradisjonen i Norge.

I Omgivelser er fire mennesker isolert på en øy: fyrvokteren Mardon, hans kone Maria, deres datter Marion og forfatteren Krafft, som er der for å skrive. I løpet av få dager utvikler det seg et komplisert nett av sjalusiforhold mellom personene, og det skjer endringer i de fires tilværelse. Både mor og datter fatter ømhet for Krafft, mens fyrvokteren misliker forfatteren og ønsker ikke å be ham inn på en øl. Personene i Omgivelser går så å si automatisk inn i fastlagte rollemønstre, der situasjonen behersker dem, ikke omvendt. Alle mennesker er omgiverlser for hverandre. Romanen søker ikke motivene for menneskene i deres adferd i deres forhistorie, men i handlingene og eksistens i nådtiden.

 
Sigrun, SølvbergetFinn boka i Stavanger, , og Jærbiblioteka

Ingen kommentarer: