onsdag 12. august 2009

Vita Brevis av Jostein Gaarder


Når man tenker på hvor enormt sterkt Augustin og hans ”Bekjennelser” har preget den vestlige verden, må man spørre seg: Kunne vår kristne sivilisasjon blitt annerledes dersom Augustin ikke hadde fornektet sin elskede?


Man vet fortsatt ikke hvem hun var eller hva hun het – men Jostein Gaarder kaller henne Floria Emilia. Hun er blitt en lærd kvinne som skriver et langt brev til sin forhenværende elskede, mange år etter deres bitre adskillelse.


Jeg blir overbevist om at Augustin elsket henne! Men han (eller var det Monica, hans mor?) tvang henne ut av sitt liv for sin sjels frelses skyld. Den sanselige verdens gleder, skriver han, måtte han lære seg å fornekte. Til slutt ”gifter” han seg med – ”Avholdenheten”…


Rut Tellefsens stemme levendegjør Floria som bare en god skuespiller kan det. Jeg anbefaler lydboka!


Lene, Sola folkebibliotek

Ingen kommentarer: