onsdag 12. august 2009

Livlegens besøk av Per Olov Enquist

Forfatteren kommer til Kapittelfestivalen. Møt ham fredag 18.9 kl 20, på Galleriet i Sølvberget. Festivalprogrammet ser du her

’Umyndighet er manglende evne til å bruke sin egen forstand uten andres ledelse’.

I romanen Livlegens besøk, siterer forfatteren Per Olov Enquist opplysningstidens kjente filosof, Immanuel Kant. Sitatet kan knyttes til den dansk-norske enevoldskongen, Christian 7 som sannsynligvis led av schizofreni og som ikke var i stand til å utføre sine plikter som konge. Kong Christian var helt avhengig av at andre ledet ham og var i prinsippet umyndig. Tyskeren Friedrich Struensee fikk stillingen som kongens livlege og gjorde rask karriere ved det danske hoffet. Ikke bare fikk han den sinnssyke kongens fulle tillit og fullmakter, - Struensee ble snart dronning Caroline Mathildes elsker. I en kort periode (1769-1772) var Struensee den faktiske herskeren i Danmark-Norge og han innførte mange nye lover som for eksempel loven om trykkefrihet. Ikke uventet fikk Struensee mange fiender ved det danske hoffet og dette fikk fatale konsekvenser for både dronningen og livlegen. Boka er en blanding av fiksjon og fakta satt inn i en historisk ramme. Fortelleren er allvitende og har innsyn i hovedpersonenes tanker. Det er ikke nødvendig å være interessert i historie for å ha glede av boka!

Janne-T. Lauritzen, Sandnes Bibliotek

Ingen kommentarer: