søndag 13. desember 2009

Staffan Stalledräng i Luciatåget

En av de obligatoriska sångerna i det svenska Luciatåget är Staffan stalledräng. Enligt legenden var han Herodes den stores stallknekt och sången utgår från myten om martyren Sankt Stefan. I visan är Staffan den som ser stjärnan som visar att Jesusbarnet har fötts. Jag har emellertid hört att han är bakfyllans helgon.
Här är ett fint framförande av sången. Ha en fin Luciakväll!

Tereza

Ingen kommentarer: