mandag 29. november 2010

Løvehjerte av Thorvald Steen

Som ung mann slukte jeg alt jeg kom over av middelalderfortellinger. Sir Walter Scotts ”Ivanhoe” og Sissel Lange-Nilsens korstogsserie ”Under fiskenes tegn” ble ufiltrert lest med stor innlevelse. I film og litteratur ble Richard Løvehjerte fremstilt som den rettferdige kongen, elsket av sine undersåtter. Ønsker du å beholde den illusjonen bør du ikke lese Løvehjerte av Thorvald Steen. Hvis du derimot tar sjansen, bør du fortest mulig glemme Robin Hood mytens Richard Løvehjerte som den edleste av konger. Steens portrett av Richard Løvehjerte viser leseren en helt annen Richard, en Richard som er en atskillig mer troverdig skikkelse.

Steens biografiske roman bygger på grundig forskning av historiske kilder, noe som virker sannsynlig når vi får historien servert så tett og kompakt. Dette er en roman med faktabokens tilnærming. Steen fremstiller Løvehjerte som et sammensatt menneske preget av store tanker om seg selv, men også en person drevet av skyld og tvil. Sentralt i romanen finner vi relasjonen mellom Richard og hans forhold til Saladin, men kanskje enda mer sentral er Richards streben etter å leve opp til sin mors forventninger. Richard var forventet å bli den som gjenerobret Jerusalem, noe som ikke gikk helt etter planen. Han returnerte fra det hellige land med uforrettet sak. Morens forventninger ble hans største hemsko mot å nå deres felles mål. Han vakler etter hvert i sin overbevisning om hvor ond denne Saladin virkelig er, og vi får etter hvert se en tvilende Richard som revurderer sin egen oppfatning av sin hovedfiende og folket han leder. Krigen mot Saladin og de muslimske styrkene i Levanten gjør boka aktuell da den er et speilbilde av øst-vest problematikken som er like fremtredende i dag som den var på Løvehjertes tid. Motsetningene mellom øst og vest var vel etablert lenge før korstogstiden, og har vært det i snart 2500 år.

Steens lavmælte og nøkterne fremstilling av Richard Løvehjertes liv gjør boka til en annerledes ridderroman som jeg anbefaler til alle som har et snev av interesse for historie.


Alf-Helge, Randaberg folkebibliotek

Ingen kommentarer: