fredag 22. juli 2011

Stanley Spencer

Forestill deg at du betrakter to malerier. På det ene kan du se deg selv, og du er fremstilt som en som med skadefryd nagler Jesus til korset. På det andre maleriet ser du også deg, i tillegg til alle naboene dine. Dere stiger opp fra jorda fra kister og sarkofager på den lokale kirkegården.

I en periode i forrige århundre hendte dette fra tid til annen i den engelske landsbyen Cookham. Det hadde seg nemlig slik at en av det 20. århundrets mest anerkjente kunstnere var en av innbyggerne. Han het Stanley Spencer (1891-1959).

En stor del av Spencers kunst er fremstillinger av bibelske scener, men settingen er alltid den engelske landsbyen hvor han bodde mesteparten av sitt liv. Han var blant annet inspirert av de britiske pre-rafaelittene som fremstilte bibelske og mytologiske motiver i et britisk landskap. I likhet med den italienske maleren Caravaggio, som allerede på slutten av 1500-tallet og begynnelsen av 1600-tallet gjorde religiøs kunst mer realistisk - blant annet ved å unngå glorifisering og derav la mennesker fra Romas slum være modellene til de bibelske figurene - lot Spencer naboene spille avgjørende roller i de religiøse motivene.

Dersom du ønsker å vite mer om kunsten og kunstneren har vi boka Stanley Spencer av Duncan Robinson, på Stavanger Bibliotek. Boka er en biografi og inneholder i tillegg foto av flere av Spencers viktigste verk.


Christian N. Tønnessen, Stavanger Bibliotek.

Ingen kommentarer: