onsdag 22. mai 2013

Nord-Korea – Ni år på flukt fra helvete

Nord-Korea – Ni år på flukt fra helvete av den Nord-Koreanske flyktningen Eunsun Kim, skrevet sammen med Sebastian Faletti, er en fortelling om flukten fra Nord til Sør, og om alt det som ligger i mellom.

Dette er en bok om en flukt. En flukt som flere ganger blir stoppet, og hvor Eunsun, søsteren hennes Keumsun og moren deres blir sent tilbake til begynnelsen. Men de vil ikke gi opp og flykter gjennom Kina fra hungersnød i Nord-Korea. De blir etterhvert solgt av en menneskehandler til en bonde som vil ha en sønn og moren deres må gå med på dette. De rømmer fra bonden, blir tatt og kommer tilbake til de en dag blir tatt av politiet og sendt tilbake til Nord-Korea og i interneringsleir. Den lille gutten moren har fått med bonden er tilbake i Kina, og de rømmer på nytt for å komme tilbake til ham.

Etterhvert får de jobber i ulike byer og det går bedre for dem. Så bra at de klarer å betale menneskesmuglere for å ta dem inn i Mongolia. Dette landet har en utleveringsavtale med Sør-Korea: Mongolia skal sende alle Nord-Koreanske flyktninger til dem. Endelig er de på vei til friheten.

Eunsun sier at grunnen til at hun skriver og meningen med boken er å gi Nord-Koreanerne en stemme. At menneskene i Vesten skal få øynene opp for hvor grusomt de har det i dette diktaturet. Og det klarer hun absolutt. Uheldigvis er stemmen hennes både naiv og barnslig i enkelte deler av boken, men om en bare klarer overse det er dette en sterk bok om mennesker vi vet lite om hvordan lever. Og en sterk bok om en utrolig flukt.

Astrid Terese, Hå folkebibliotek

Boken kan du låne hos: Stavanger, Sandnes, Jærbibliotekene og

Ingen kommentarer: