onsdag 22. mai 2013

Syersken i Khair Khana av Gayle Tzemach Lemmon

Kamila Sidiqis oppvekst i Afghanistan var trygg og god. Med en far som så viktigheten av utdanning og som hadde framtidsvyer for sine fem døtre, samt et godt utbygd utdanningssystem hadde Kamila og søstrene lyse fremtidsutsikter. Så gjorde Taliban sitt inntog i landet.

Forutsetningene ble endret. Kvinnene ble sendt tilbake til hjemmet. Dette, sammen med at store deler av den mannlige befolkningen måtte flykte, gjorde hverdagen til en kamp for familien i Kabul. Etter at foreldrene flyktet ble det Kamilas skuldre familiens framtid hvilte på. Og uten voksne mannlige medlemmer i familien ble det 13-årige Rahim som ble «mannen» som fulgte kvinnene i familien ut på nødvendige turer ut av huset.

Kamilas systue og gode forretningssans ble redningen både for hennes familien og mange andre familier i Kabul. Vanskelighetene og farene var mange, men et fantastisk samhold og innsats gjorde veien mulig. Fremdeles nyttes hennes talenter i å videreutvikle kvinners muligheter i et Afghanistan preget av langvarig krig og stridigheter. Internasjonale styrkers nærvær har preget hverdagen og endret forutsetningene igjen for kvinnene, uten at det har blitt særlig tryggere å leve i landet.

Vi lærer å kjenne sterke personligheter som nytter sine muligheter i en verden med langt færre muligheter enn vi er vant til. Boka blir liggende i bakhodet i lang tid, og glemmes ikke. God bok!


Trude, Sølvberget


Finn boka på Sølvberget, Jærbiblioteka

Ingen kommentarer: