mandag 27. februar 2012

Kirke og kultur


Det er ikke så ofte det blir skrevet noe om tidsskrifter på bloggen. Ganske ufortjent faktisk. Det finnes et vell av spennende tidsskrifter, ikke så rent få på norsk. Et av disse er Kirke og kultur. Tidsskriftet ble grunnlagt i 1894 av teologer ved universitetet i Oslo, den gang Kristiania. Bladet har nok i størst grad bidratt til debatten rundt kirkelige og religiøse spørsmål. Men det har alltid også vært stor plass for sosiale, etiske, litterære og samfunnsmessige spørsmål. Det har hatt kjente redaktører som Eivind Berggrav og Inge Lønning. Rent teologisk har det nok i hovedsak vært plassert på kirkens liberale fløy.


Til tider utgis det temahefter, som nr 3 2011. Temaet er « Jesus, Muhammad og norske identiteter « og det dreier seg altså om forholdet mellom Kristendom og Islam i en norsk kontekst. Noe som skulle være svært så aktuelt i dag. Det mest vanlige er en blanding av artikler om svært forskjellige temaer, men ofte med en forbindelse til religion.


Artiklene skrives i all hovedsak av forskere, men de er lett tilgjengelige. Bladet er populærvitenskapelig i ordets beste forstand. Det er i det hele tatt krysningspunktet mellom kirke og religion på den ene siden, og samfunn og kultur på den andre siden, som gjør det så relevant. Jeg vil anbefale det på det sterkeste for alle, uavhengig av religion og livssyn. Skal man først gi seg i kast med fagtidsskrifter, så prøv dette.

Åsmund, Stavanger bibliotek

Finn tidsskriftet i Stavanger og Jærbiblioteka

Ingen kommentarer: