tirsdag 27. november 2012

Antony Beevor har tidligere utgitt flere bøker med tema fra andre verdenskrig. Nå er han aktuell med en samlet fremstilling av hele krigen. Boken tar for seg krigen i kronologisk rekkefølge, fra forspill til Japans kapitulasjon i august 1945 og ettervirkningene.

Som vanlig baserer Beevor seg i stor grad på kilder som brev, dagboknotater og personlige opptegnelser. Noe som gir en egen nærhet til hendelsene. Spesielt for Beevor er også at han gjerne følger enkeltskjebner, som koreaneren Yang Kyoungjang. Han blir først tatt av japanerne og satt til tvangsarbeide. Siden blir han russisk krigsfange. Når russerne får akutt mangel på soldater i 1942, blir han innrullert i Den røde arme. Siden blir han tysk krigsfange og etter hvert soldat i Wehrmacht. Til slutt kommer han i amerikanske hender i etterkant av D-dagen i 1944.
Han slår seg ned i USA etter krigen. Hans historie viser noe om hvor altomfattende Den andre verdenskrig var og hvordan enkeltindividet kunne bli påvirket på en særdeles dramatisk måte.

Beevor viser hvordan Den andre verdenskrig var et konglomerat av konflikter. I utgangspunktet var krigshandlingene i Europa og Asia uavhengige av hverandre, men veves sammen. Han argumenterer for at krigen på mange måter begynner med den kinesisk-japanske krig og ikke Tysklands invasjon av Polen første september 1939. Noe som er et nytt og interessant perspektiv.

Framstillingen er noe springende. Noe som nødvendigvis må bli en konsekvens når Beevor må hoppe fram og tilbake mellom de ulike krigsskueplassene. Man kan også bli noe matt av alle detaljene og ikke minst fremstillingen av all brutaliteten. Boken fremstiller de ulike krigshandlingene på en meget god måte. Mer bakenforliggende ting forklares ikke alltid like godt. Hvordan klarte for eksempel Tyskland å holde sin rustningsindustri gående til kort tid var igjen av krigen? Til tross for intens alliert bombing.

Alle som ønsker å skjønne sammenhengene i, og opptaktene til, denne konflikten, som er tidenes mest omfattende, vil ha interesse av å lese denne boken. Her er mye å lære og spennende nye perspektiver. Ikke minst vil den være av interesse for skoleelever som har prosjektoppgaver om krigen. Hvert kapittel tar for seg ulike faser av krigen. Den kan derfor både leses i sin helhet og kapittelvis. Man trenger ikke å la seg skremme av bokens massive størrelse, da den er lettlest og språklig meget god.


Åsmund, Sølvberget

Finn boka i Stavanger, Gjesdal, , og Jærbiblioteka

Ingen kommentarer: