mandag 5. januar 2009

Ingen må vite av Aina Basso

Dette er boka som måtte ligge ulest til jula var over. Den gjorde nemlig at jeg satte julemiddagen i halsen. Nå er den lest, men ikke fordøyd! Jeg kommer til å bruke mange uker på å glemme Ingeborg...

Aina Basso har skrevet en fantastisk, nydelig og skrekkelig liten bok. Har du tenkt å lese ei nynorsk bok i år, er dette den du bør velge!

Vart og poetisk beskrives Ingeborg og hennes gryende forelskelse i husmannsgutten Mikkel. Mikkel med de gressgrønne øynene. Mikkel som sitter tett inntil henne når slåttefolket skal spise. Mikkel med sine harde muskler og varme hud. Mikkel som smaker salt og jord. Og grusomt og rett på sak beskrives stefar Gabriel og hans misbruk av Ingeborg!

Året er 1734 og landet styres etter Kong Christian Vs Norske Lov av 1687. "Blodskam begangen baade med Fader og Søn, eller baade med Moder og Daatter , eller af Fader med Daatter, eller af Søn med Moder, da skulle Kroppene, naar de halshugne ere, kastis paa en ild og opbrændis."

Ingen må vite, da ville Ingeborg dø av skam..

Aina Basso har brukt gamle rettsdokumenter som grunnlag for romanen sin. Kanskje er det derfor jeg føler meg så opprørt på vegne av de misbrukte døtre? (og sønner)Tenk på at dette kunne skje i Norge.Tenk på at begge parter hadde like stor skyld og skulle halshugges, at det var en selvfølge. Og argumentene: "hun bød seg fram" "hun ville det selv" - det har man da unektelig sett i vår tids rettssaker også!

- Siv

Ingen kommentarer: