fredag 26. april 2013

Mirakel av R.J. Palacio

Boka handler om August, en gutt på ca 10 år. Han er født med misdannelser i ansiktet, så voldsomme at folk han treffer reagerer med sjokk og avsky. Det er ingen beskrivelse av utseendet hans, men han sier selv «Jeg vil ikke fortelle deg hvordan jeg ser ut. Uansett hva du tenker, er det verre».


De første skoleårene har August blitt undervist hjemme, men fra 5. klasse begynner han på vanlig skole. Boka handler om dette skoleåret, hvordan det er å møte lærere og elever, om mobbing og hvor vanskelig det er å få venner. I klassen er det forskjellige gjenger, og det blir kamp og intriger som ofte har med hvilken innstilling de forskjellige har til August.

Kapitlene i boka har ulike fortellerstemmer, det veksler mellom August, Augusts søster Via, hennes kjæreste, noen av Augusts klassekamerater og en av Vias tidligere venninner. Denne fortellermåten belyser handlingen fra forskjellige sider. Vi opplever særlig hvor vanskelig det har vært for søsteren i oppveksten. Hun er glad i August, samtidig som hun har opplevd det som sårt at hensynet til August alltid har kommet i første rekke hos foreldrene.

I løpet av dette skoleåret lærer medelevene August å kjenne som en intelligent gutt med masse humor og selvironi. Og han er slett ingen helgen, men vet å ta igjen overfor de som plager han.

Dette er ei ungdomsbok, men kan med fordel leses også av voksne.

Lån boka på Stavanger bibliotek, Gjesdal,  og Jærbiblioteka.

Astri, Stavanger bibliotek

Ingen kommentarer: