onsdag 5. desember 2012

Juleevangeliet av Notto R. Thelle

Boka åpner med et sitat av Pär Lagerkvist : ”Beretningen om Jesu fødsel er det vakreste som er skrevet. Tenk om det er sant!”

Juleevangeliet blir gjengitt på 16 sider i boka, vakkert kalligrafert og illustrert av Helene C Jenssen og Julia Vance.

Resten av boka tar for seg ulike aspekter ved juleevangeliet og gir innsikt i den sammenheng det er skrevet i med vektlegging både på historiske fakta og mysteriet rundt hendelsene.

Boka er inndelt i 24 korte kapitler, og kan godt brukes som ei adventsbok. Kapitlene omhandler personene som er nevnt i juleevangeliet, og gir interessante opplysninger om for eksempel hyrdenes status i samfunnet på den tiden.

Vismennene fra Østen har også et kapittel, og hva var egentlig Betlehemsstjernen?

Tidfestingen for Kristi fødsel – som ut fra historiske fakta sannsynlig vis var før år 0 – blir diskutert ut fra de historisk kjente personene som er omtalt i juleevangeliet og de følgende kapitlene i Bibelen, nemlig kong Herodes og keiser Augustus. Og når begynte man egentlig med tidsregningen før og etter Kristi fødsel?

For oss i Norge med mørketid og kulde, er julen en kjærkommen fest ved vintersolverv, men de første beregningene av Kristi fødsel kombinerte bibelske referanser med andre kalenderutregninger og hadde ikke noe  med vintersolverv å gjøre

Notto R. Thelle er professor i teologi ved Universitetet i Oslo. Han har også arbeidet 16 år i Japan, noe som har gitt god evne til å betrakte vår kultur på avstand. Forfatteren ønsker at boka skal være en bakgrunn for egne refleksjoner: Hvem var egentlig dette barnet som ble født i en stall og endte med å dele historien i to, før og etter.


Astri, SølvbergetFinn boka i Stavanger og 

Ingen kommentarer: