fredag 27. mai 2011

Kristen-Norge - Didrik Søderlind

Forfatteren er livsynsrådgiver i Humanetisk Forbund og forteller i boka om sin reise rundt i Norge for å besøke ulike kristne menigheter.

Boka viser mangfoldet som finnes i det kristne landskapet. Forfatteren er med på stille gudstjeneste hos Kvekerne, på møte på bedehus og i karismatiske menigheter. Han er på sommerleiren til Korsveibevegelsen – en bevegelse som legger vekt på enkelt liv, rettferdighet og miljøvern. Han er også innom de mer tradisjonelle kirkene – statskirken, den ortodokse og den katolske kirken.

De fleste kjenner vel kirkesamfunn som Læstadianerne, Smiths venner og Mormonerne bare av navnet. I boka får vi bakgrunnsinformasjon om de forskjellig, men først og fremst møter vi menneskene i de ulike menighetene.

Forfatteren viser en oppriktig vilje og ønske om å forstå de forskjellige trossamfunn som utgjør Kristen-Norge, og han viser respekt og varme for tro og troende mennesker.

Astri, Stavanger bibliotek

Finn boka i Stavanger, Randaberg, og Jærbiblioteka

Ingen kommentarer: